Welke vooropleiding heb je nodig?

Toelatingseisen lerarenopleiding

toelatingseisen-COStoelatingseisen-COS

Wil je je inschrijven bij onze lerarenopleiding? Houd dan rekening met de volgende toelatingseisen: je kunt een lerarenopleiding bij COS starten als je een diploma havo, vwo of mbo-4 (of gelijkwaardig) hebt. Daarnaast verwachten we dat je van harte kiest voor het christelijk onderwijs.

Opleiden in de School (OidS)
Om toegelaten te worden tot het COS-programma heb je een havo-, vwo- of mbo- (niveau 4) diploma nodig. Vanaf het 3e studiejaar kan je als COS-student solliciteren naar een gedeeltelijke, betaalde benoeming als docent.

Zij-instromer
Ben je benieuwd naar de toelatingseisen als zij-instromer Er zijn mogelijkheden om direct als docent te starten met een al dan niet volledige, betaalde baan. We gaan graag met je in gesprek over een passend aanbod en maatwerktraject. Hiermee geven we jouw deeltijdstudie vorm.

Neem contact op!

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met de instituutscoördinatoren van COS of met één van de scholen voor voortgezet onderwijs. Vraag daar naar de decaan of COS-schoolcoördinator.

Veelgestelde vragen

Welke vakken worden aangeboden binnen de COS-opleidingen tot vakdocent?

COS biedt opleidingen tot vakdocent in zeven vakken: godsdienst/levensbeschouwing, Nederlands, Duits, Engels, wiskunde, geschiedenis en economie.

Wat zijn de vereisten om deel te nemen aan het COS-programma?

Om toegelaten te worden tot het COS-programma heb je een havo-, vwo- of mbo- (niveau 4) diploma nodig. Voor zij-instromers zijn er mogelijkheden om direct als docent te starten, afhankelijk van beschikbare vacatures en maatwerktrajecten.

Hoe ziet een lesweek eruit voor een COS-student die deelneemt aan de lerarenopleiding?

Een lesweek voor een COS-student omvat minimaal twee dagen praktijkervaring op een van de deelnemende middelbare scholen, waarbij lessen worden gegeven en zelfontwikkeling plaatsvindt. De overige dagen worden besteed aan onderwijs bij Driestar Hogeschool of Christelijke Hogeschool Ede, waar colleges en masterclasses worden gevolgd die aansluiten bij individuele doelen en ervaringen. Het vakdeel bij Driestar hogeschool wordt gegeven op donderdagavond.

Wat onderscheidt het COS-programma van andere lerarenopleidingen en waarom zou ik ervoor moeten kiezen?

Het COS-programma biedt een unieke combinatie van praktijkopleiding en theoretisch onderwijs, gericht op het ontwikkelen van startbekwame leraren vanuit een christelijke levensbeschouwing. Door de nauwe samenwerking met middelbare scholen en hogescholen, de focus op individuele begeleiding en de nadruk op professionele identiteit, bereidt het COS-programma studenten optimaal voor op een carrière in het onderwijs.

Hoe ondersteunt het COS-programma de ontwikkeling van leerlingen, zowel academisch als op het gebied van hun persoonlijke vorming?

Het COS-programma bereidt leraren niet alleen voor als kundige onderwijsprofessionals, maar ook als individuen die kunnen bijdragen aan de vorming van leerlingen. Door de nadruk te leggen op de christelijke levensbeschouwing en het motto ‘leren met lev’, worden leraren opgeleid om een voorbeeld te zijn voor hun leerlingen, zowel in hun vakgebied als in hun omgang met anderen.