Achter de organisatie

Over COS

COS is een samenwerking van de opleidingsinstituten Driestar hogeschool, Christelijke Hogeschool Ede en acht christelijke middelbare scholen. We leiden je op tot docent voor het voortgezet onderwijs. Je haalt een tweedegraads lesbevoegdheid. Daarmee kan je lesgeven in het gehele vmbo en mbo en de onderbouw van havo en vwo.

Over COSOver COS

Werk je graag met jongeren? Wil je een bijdrage
leveren aan goed en eigentijds onderwijs op een
christelijke middelbare school? Als jij bijna klaar
bent met je middelbare school of als je een nieuwe
uitdaging zoekt als zij-instromer ben je welkom
bij ons. COS (christelijke opleidingsschool) biedt je
een lerarenopleiding met een middelbare school als
thuisbasis. Word docent vanuit de praktijk!

Leren met LEV

Onze missie is om startbekwame leraren op te leiden vanuit een christelijke levensbeschouwing. Daarbij word je als COS-student niet alleen opgeleid tot een kundige onderwijsprofessional, maar word je ook toegerust om bij te dragen aan de vorming van je toekomstige leerlingen.

Ons motto is ‘leren met lev’. Het Hebreeuwse woord ‘lev’ verwijst naar de verbinding tussen hart, hoofd en handen. Het COS-programma daagt je uit, rust je uit en leidt je op om een gemotiveerde en kundige leraar te worden, die laat zien wie hij of zij als christen is in zijn vak en in de omgang met leerlingen.

COS

Deelnemende scholen

Een samenwerking tussen twee opleidingsinstituten en acht scholen voor christelijk voortgezet onderwijs:

leraar-worden-CSG-De-Lage-Waard- COS
leraar-worden-via-CSG-Prins-Maurits-COS
word-leraar-via-de-meerwaarde-COS
word-leraar-via-Guido-COS
opleiding-tot-leraar-itchthus-college- COS
Opleiding-tot-leraar-via-Johannes-Fotanus-College-COS
Opleiding-tot-leraar-op-Yuverta-COS
volg-een-lerarenopleiding-via-CHE-COS
leraar-worden-op-Driestar-Hogeschool-COS
lerarenopleiding-GSR-COS

Neem contact op!

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met de instituutscoördinatoren van COS of met één van de scholen voor voortgezet onderwijs. Vraag daar naar de decaan of COS-schoolcoördinator.

Veelgestelde vragen

Welke vakken worden aangeboden binnen de COS-opleidingen tot vakdocent?

COS biedt opleidingen tot vakdocent in zeven vakken: godsdienst/levensbeschouwing, Nederlands, Duits, Engels, wiskunde, geschiedenis en economie.

Wat zijn de vereisten om deel te nemen aan het COS-programma?

Om toegelaten te worden tot het COS-programma heb je een havo-, vwo- of mbo- (niveau 4) diploma nodig. Voor zij-instromers zijn er mogelijkheden om direct als docent te starten, afhankelijk van beschikbare vacatures en maatwerktrajecten.

Hoe ziet een lesweek eruit voor een COS-student die deelneemt aan de lerarenopleiding?

Een lesweek voor een COS-student omvat minimaal twee dagen praktijkervaring op een van de deelnemende middelbare scholen, waarbij lessen worden gegeven en zelfontwikkeling plaatsvindt. De overige dagen worden besteed aan onderwijs bij Driestar Hogeschool of Christelijke Hogeschool Ede, waar colleges en masterclasses worden gevolgd die aansluiten bij individuele doelen en ervaringen. Het vakdeel bij Driestar hogeschool wordt gegeven op donderdagavond.

Wat onderscheidt het COS-programma van andere lerarenopleidingen en waarom zou ik ervoor moeten kiezen?

Het COS-programma biedt een unieke combinatie van praktijkopleiding en theoretisch onderwijs, gericht op het ontwikkelen van startbekwame leraren vanuit een christelijke levensbeschouwing. Door de nauwe samenwerking met middelbare scholen en hogescholen, de focus op individuele begeleiding en de nadruk op professionele identiteit, bereidt het COS-programma studenten optimaal voor op een carrière in het onderwijs.

Hoe ondersteunt het COS-programma de ontwikkeling van leerlingen, zowel academisch als op het gebied van hun persoonlijke vorming?

Het COS-programma bereidt leraren niet alleen voor als kundige onderwijsprofessionals, maar ook als individuen die kunnen bijdragen aan de vorming van leerlingen. Door de nadruk te leggen op de christelijke levensbeschouwing en het motto ‘leren met lev’, worden leraren opgeleid om een voorbeeld te zijn voor hun leerlingen, zowel in hun vakgebied als in hun omgang met anderen.