Leraar in het VO

Lerarenopleiding geschiedenis

Word leraar vanuit de praktijk!

lerarenopleiding-geschiedenislerarenopleiding-geschiedenis

Heb jij binnenkort een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma (niveau 4) op zak? Of heb je één of twee jaar geleden na je middelbare school een vervolgopleiding gekozen, maar wil je nu toch het onderwijs in? En heb je hart voor jongeren en je vak? Dan is de route van Opleiden in de School (OidS) van COS iets voor jou! Tijdens deze vier jaar durende lerarenopleiding geschiedenis (voltijd) combineer je leren op de hogeschool met werken op een school voor vo of mbo.

In deze tweedegraads lerarenopleiding tot docent geschiedenis verdiep je je grondig in het verleden. Alle perioden tussen de Oudheid en het heden komen aan bod.

Je verdiept je in historische ontwikkelingen. Die probeer je te beschrijven én te verklaren. Je denkt na over vragen als: Hoe is er in de loop van de tijd over bepaalde gebeurtenissen gedacht? Waardoor ontstaan die verschillende visies en welke visie heb ik eigenlijk? Bij Driestar hogeschool komt de christelijke visie op geschiedenis aan de orde, maar ook die van andere levensbeschouwingen.

En natuurlijk besteden we naast de vakinhoud ook aandacht aan leraarschap: Hoe ga je om met leerlingen? Hoe draag je bij aan hun vorming? Vanuit het beroepsprofiel van de christelijke leraar denk je na over de vraag wat een goede leraar is en ontwikkel je je jezelf tot een startbekwame docent geschiedenis.

Neem contact op!

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met de instituutscoördinatoren van COS of met één van de scholen voor voortgezet onderwijs. Vraag daar naar de decaan of COS-schoolcoördinator.

Veelgestelde vragen

Welke vakken worden aangeboden binnen de COS-opleidingen tot vakdocent?

COS biedt opleidingen tot vakdocent in zeven vakken: godsdienst/levensbeschouwing, Nederlands, Duits, Engels, wiskunde, geschiedenis en economie.

Wat zijn de vereisten om deel te nemen aan het COS-programma?

Om toegelaten te worden tot het COS-programma heb je een havo-, vwo- of mbo- (niveau 4) diploma nodig. Voor zij-instromers zijn er mogelijkheden om direct als docent te starten, afhankelijk van beschikbare vacatures en maatwerktrajecten.

Hoe ziet een lesweek eruit voor een COS-student die deelneemt aan de lerarenopleiding?

Een lesweek voor een COS-student omvat minimaal twee dagen praktijkervaring op een van de deelnemende middelbare scholen, waarbij lessen worden gegeven en zelfontwikkeling plaatsvindt. De overige dagen worden besteed aan onderwijs bij Driestar Hogeschool of Christelijke Hogeschool Ede, waar colleges en masterclasses worden gevolgd die aansluiten bij individuele doelen en ervaringen. Het vakdeel bij Driestar hogeschool wordt gegeven op donderdagavond.

Wat onderscheidt het COS-programma van andere lerarenopleidingen en waarom zou ik ervoor moeten kiezen?

Het COS-programma biedt een unieke combinatie van praktijkopleiding en theoretisch onderwijs, gericht op het ontwikkelen van startbekwame leraren vanuit een christelijke levensbeschouwing. Door de nauwe samenwerking met middelbare scholen en hogescholen, de focus op individuele begeleiding en de nadruk op professionele identiteit, bereidt het COS-programma studenten optimaal voor op een carrière in het onderwijs.

Hoe ondersteunt het COS-programma de ontwikkeling van leerlingen, zowel academisch als op het gebied van hun persoonlijke vorming?

Het COS-programma bereidt leraren niet alleen voor als kundige onderwijsprofessionals, maar ook als individuen die kunnen bijdragen aan de vorming van leerlingen. Door de nadruk te leggen op de christelijke levensbeschouwing en het motto ‘leren met lev’, worden leraren opgeleid om een voorbeeld te zijn voor hun leerlingen, zowel in hun vakgebied als in hun omgang met anderen.